Wynagrodzenie ustalamy zawsze przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.


Naszym Klientom proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe za konkretną usługę, badż też wspólnie z Klientem ustalamy stawkę godzinową. Z kolei Klientom w stałej obsłudze przedstawiamy korzystne rozliczenia abonamentowe. Nierzadko umawiamy się na wynagrodzenie oparte w części na premii od sukcesu.

Aktualności

Brak aktualności