Prawo handlowe i gospodarcze

Kancelaria oferuje stałą obsługę przedsiębiorstw, w szczególności spółek prawa handlowego, organizacji pracodawców, urzędów, stowarzyszeń i fundacji, a także wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, w szczególności :
- profesjonalną analizę i opiniowanie dokumentów,
- prowadzenie negocjacji handlowych oraz obsługę prawną przetargów,
- sporządzanie umów, a także udzielanie porad prawnych w sprawach pracowniczych.
- pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej (w tym w dokonywaniu wpisów do CEIDG oraz KRS),
- obsługę bieżącej działalności przedsiębiorcy oraz bieżącej działalności korporacyjnej spółek prawa handlowego,
- przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał organów osób prawnych,
- przygotowywanie projektów zmian umów i statutów spółek prawa handlowego,
- zakładanie spółek,
- obsługę w zakresie przekształcania, podziału lub łączenia spółek,


Aktualności

Brak aktualności