Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne oraz sądowo administracyjne

Kancelaria oferuje doradztwo prawne z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności:
- prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych.
- obsługi procesu budowlanego.
W tym zakresie Kancelaria współpracuje ze znanymi krakowskimi architektami oferując pomoc także w aspekcie projektów budowlanych, uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i wielu innych.


Aktualności

Brak aktualności