Nieruchomości i proces inwestycyjny

- reprezentacja w sprawach, których przedmiotem jest droga konieczna,
- ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
- sprawy o podział nieruchomości (w tym kamienic) tj. sprawy o zniesienie współwłasności,
- prowadzenie spraw o zasiedzenie,
- prowadzenie spraw o zarząd rzeczą wspólną,
- reprezentowanie współwłaścicieli w sprawach o ustanowienie zarządcy przymusowego,
- reprezentacja w sprawach o ochronę własności i o ochronę posiadania,
- reprezentacja Klientów w sprawach o eksmisję,
- doradztwo w sprawach tzw. ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka),
- doradztwo w zakresie zabezpieczeń transakcji dotyczących nieruchomości,
- weryfikacja prawna i sporządzanie umów sprzedaży oraz zakupu nieruchomości (w tym umów przedwstępnych), umów najmu nieruchomości, umów darowizny,
- sporządzanie umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz umów deweloperskich,
- dochodzenie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz za posadowione na nieruchomości bez tytułu prawnego urządzenia telekomunikacyjne, energetyczne, wodno- kanalizacyjne.
- prowadzenie spraw o uregulowanie stanu prawnego z rzeczywistym stanem prawnym,


Aktualności

Brak aktualności