Kancelaria MG Legal we współpracy z Pracownią Architektoniczną Lucyna Stypuła oraz specjalistami z zakresu administarcji i architektury tworzy projekt:

 

BPI

A r c h i t e k t o n i c z n o - P r a w n e 

Biuro       Prognoz       Inwestycyjnych


 

Każdy teren ma swój potencjał inwestycyjny i my pomagamy ten potencjał:


• ustalić
• zdiagnozować
• wykorzystać

 

OFERUJEMY:


• wyszukiwanie odpowiednich terenów inwestycji, zgodnie z oczekiwaniem Klienta,


• ustalanie najbardziej optymalnych form wykorzystania terenu,


• przeprowadzanie  szczegółowych analiz  urbanistycznych  pod  kątem  funkcji,  parametrów   
zabudowy, zagrożeń wynikających z konkretnych lokalizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa, ustaw planistycznych, prawa budowlanego, zapisów w Miejscowych Planach  Zagospodarowania Przestrzennego oraz aktualnie obowiązujących  interpretacji,


• interpretację i analizę prawną rozstrzygnięć wyroków sądowych,Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewody,


• interpretację i analizę prawną pism urzędowych,


• oferujemy pomoc prawną i projektową na każdym etapie procesu inwestycyjnego


Bazujemy na gruntownej wiedzy prawno - architektonicznej wynikającej z wieloletniego
doświadczenia w dziedzinie projektowania, legislacji oraz współpracy z organami administaracji.

Aktualności

Brak aktualności